ט.ו.פ ווינג מתמחה בתהליכי רישוי של כליי טייס ומערכות מוטסות.
לחברה ניסיון עשיר בהכנת מסמכים הנדסיים ודוחות שיבטיחו עמידה מלאה בדרישות הרגולטור.
הלקוח מקבל ליווי מלא לאורך התהליך המורכב עד לקבלת האישורים המבוקשים מרשויות התעופה.

ניסויי טיסה

רישוי כלי טייס

ניסויים אוטומוטוריים

ט.ו.פ ווינג מציעה מענה מלא לניסויים בתחום האוטומוטורי בדגש על כלי תחבורה אוטונומיים.
החברה מבצעת בחינת ביצועים של סנסורים ומערכות וניסויים של כלי תחבורה הפועלים בסביבה מורכבת
הפעילות מבוצעת בשיתוף פעולה עם חברת מגל טק אשר צברה נסיון רב בתחום זה.
ט.ו.פ ווינג מבצעת ניסויי טיסה במטוסי קרב, מטוסי תובלה ומשימה, מסוקים וכלי טייס בלתי מאוישים.
החברה מבצעת את כל סוגי הניסויים, בישראל ובחו"ל, על ידי טייסי ומנהדסי ניסוי מוסמכים ומיומנים, בוגרי מרכז ניסויי טיסה של חה"א הישראלי.
אנשי החברה בעלי ידע הנדסי רחב וניסיון טיסתי עשיר.
 
  Phone: 972-8-9711788  Email: office@top-wing.co.il   Address: Lev Reut shopping center, Omarim st. Reut, Israel