ניסויים להשבחת מטוסים ומסוקים
  • השבחות מטוס קרב – חו"ל

  • השבחות מטוס תובלה – חו"ל, ישראל

  • השבחת מסוק – מערכת אוויונית מתקדמת

  • השבחת מטוסי משימה - ניסויי ביצועים, תכונות טיסה וביצועי מערכות

  • השבחת מטוס תובלה – ניסויי מפתח וקבלה