יעוד

לספק שרותי הנדסת ניסויים לכל כלי הטיס בתעופה האזרחית והצבאית ולעולם הכלים האוטונומיים האוויריים, קרקעיים וימיים.

חזון

להיות החברה המובילה בישראל בתחום הניסויים התעופתיים וניסויי פיתוח כלים אוטונומיים באוויר, ביבשה ובים.

ערכים

הלקוח במרכז – קשובים לצרכי הלקוח ומתאימים פתרונות יצירתיים וברי מימוש. איכות השרות – מספקים מגוון שירותים בתקן איכות גבוה. עובדים מצטיינים – מובילים בתחומם, מקצועיים, יצירתיים, ופועלים באופן עצמאי ובצוות. אתיקה ויושרה – עובדים והנהלה הפועלים בהתאם להוראות, הנחיות וחוקים.