ניסויים בכליי טייס לא מאוישים
  • כלי טייס לא מאוישים (כנף קבועה/מסוקים) – ניסויי פיתוח

  • הסבת כלי טייס ממאויש למאויש מרחוק – כנף קבועה, מסוק

  • מערכת הנצלה לרחפנים – ניסויי מפתח

  • מערכת אוטונומית לכיבוי שרפות – ניסויי מפתח