ניסויים במערכות מוטסות
  • ניסויי קבלה למערכת "מגן רקיע" להגנת מטוסים

  • ניסויים במגוון מערכות הגנה פסיביות ואקטיביות למטוסים ומסוקים

  • ניסויי פיתוח למערכת תצפית מוטסת ארוכת טווח

  • ניסויי מפתח למערכת כיבוי אש מוטסת ע"י מסוק במתלה מטען

  • ניסויי מפתח למערכת לגילוי מכשולי טיסה

  • ניסויי מפתח למערכת COMINT על גבי Test bed