רישוי מערכות וכלי טייס
  • רישוי כליי טייס לא מאוישים – פרויקטים ללקוחות זרים וישראלים

  • רישוי מטע"דים שונים למטוסי משימה

  • רישוי מטוסי משימה - פרויקטים ללקוחות זרים וישראלים

  • רישוי תצורות טיסה מיוחדות לניסויי פיתוח (Experimental)

  • רישוי מערכת כיבוי אש מוטסת HyDrop