רישוי כלי טייס

חברת ט.ו.פ ווינג תסייע לך בתהליך רישוי של כל מערכת או פלטפורמה ולסיים את הפרויקט בקבלת האישורים המבוקשים.

פעילות הרישוי כוללת:

ניתוח והבנת דרישות הרגולטור

תכנון מפורט של ניסוי ההוכחה והגדרת מסמכים הנדסיים נדרשים בהתאם לדרישות

מיכשור מדידות בהתאם לצורך

ביצוע הניסוי, תחקור ותיעוד התוצאות

ניתוח התוצאות

כתיבת דוחות מסכמים

רק תהליך מובנה המטופל ע"י גוף מקצועי אחד יבטיח מענה מלא לדרישותיה של הרשות.

ט.ו.פ ווינג מלווה את הלקוח מתחילת העבודה ועד לקבלת האישורים המבוקשים.

לט.ו.פ ווינג ניסיון רב בעבודה עם כלל הגורמים ברת"א (רשות התעופה האזרחית) ושאר הגופים הרגולטוריים בישראל