ניסויים בסנסורים - רכב וחלל
  • בחינת ביצועי סנסורים לחללית "בראשית" עבור חברת SpaceIL

  • ניסויים אוטומוטוריים לרכיבי מערכות רכב אוטונומי