ניסויים בחימוש אווירי
  • חימוש אלקטרו אופטי – ביצועי מערכת אצל לקוח זר

  • חימוש אויר קרקע – ניסויי מפתח

  • חימוש אוויר קרקע – ניסויי מפתח

  • מסוק חמוש – ביצועי מערכת חימוש ללקוח זר