פרויקטים רב שנתיים ורישוי

- "מגן רקיע" – מערכת אקטיבית להגנה על מטוסי נוסעים, ניסויי קבלת מוצר
   קרא עוד על ניסויים "מגן רקיע" 


- מערכות הגנה לכליי טייס – פאסיביות/אקטיביות

- כלי טייס לא מאוישים (כנף קבועה/מסוקים) – ניסויי פיתוח

- מערכת תצפית ארוכת טווח מוטסת – ניסויי פיתוח

- מטוסי משימה - ניסויי ביצועים, תכונות טיסה וביצועי מערכות

- רישוי כליי טייס לא מאוישים – פרויקטים ללקוחות זרים וישראלים

- רישוי מטע"דים למטוסי משימה – מספר סנסורים שונים

- רישוי מטוסי משימה - פרויקטים ללקוחות זרים וישראלים

- רישוי תצורות טיסה מיוחדות לניסויי פיתוח (Experimental)
 
  Phone: 972-8-9711788  Email: office@top-wing.co.il   Address: Lev Reut shopping center, Omarim st. Reut, Israel