ניסויים בשנים 2018-19

- הסבת כלי טייס ממאויש למאויש מרחוק – כנף קבועה, מסוק

- חימוש אלקטרו אופטי – ביצועי מערכת אצל לקוח זר

- חימוש אויר קרקע – ניסויי מפתח

- השבחות מטוס קרב – חו"ל

- השבחות מטוס תובלה – חו"ל, ישראל

- השבחת מסוק – מערכת אוויונית מתקדמת 

- סנסורים לחללית –SpaceIL    קרא עוד  ניסוי חללית "בראשית" 

ניסויים אוטומוטוריים - תכניות ניסוי לרכיבי מערכת רכב אוטונומי
 
  Phone: 972-8-9711788  Email: office@top-wing.co.il   Address: Lev Reut shopping center, Omarim st. Reut, Israel