ניסויים שבוצעו בשנים 2015-17

- מערכת הנצלה לרחפנים – ניסויי מפתח

- מערכת אוטונומית לכיבוי שרפות – ניסויי מפתח

- חימוש אוויר קרקע – ניסויי מפתח

- השבחת מטוס תובלה – ניסויי מפתח וקבלה

- מסוק חמוש – ביצועי מערכת חימוש ללקוח זר

- מערכת מוטסת ע"י מסוק (מתלה מטען) לכיבוי אש – ניסויי מפתח

- מערכת לגילוי מכשולי טיסה – ניסויי מפתח ואבלואציה מבצעית

COMINT – ניסויי מפתח על גבי Test bed
 
  Phone: 972-8-9711788  Email: office@top-wing.co.il   Address: Lev Reut shopping center, Omarim st. Reut, Israel